Uchwała Nr 1
Zarządu Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów z dnia 31.08.2018 roku w sprawie rozpoczęcia stażu kandydackiego do PZSPZ

Na podstawie §39 ust. 6 Statutu Zarząd Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów uchwala, co następuje:

§1
Klub Sportowy WILCZY PAKT z siedzibą w Chorzowie rozpoczyna w dniu 31 sierpnia 2018 roku roczny staż kandydacki. Odbycie stażu kandydackiego jest warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego w Polskim Związku Sportu Psich Zaprzęgów.
 
§2
W okresie odbywania stażu kandydackiego do klubów sportowych stosuje się odpowiednio postanowienia § 18 pkt 3 i 6, § 20 pkt 1-6, § 23 ust. 1 i 2 oraz § 25 Statutu PZSPZ.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
taki se pdf pdf 178.12 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 20 kwiecień 2019 19:18 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 20 kwiecień 2019 19:37 Mirosław Łukaszewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 20 kwiecień 2019 19:38 Mirosław Łukaszewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 20 kwiecień 2019 19:42 Mirosław Łukaszewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 20 kwiecień 2019 19:42 Mirosław Łukaszewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 20 kwiecień 2019 19:51 Mirosław Łukaszewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 20 kwiecień 2019 19:52 Mirosław Łukaszewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 20 kwiecień 2019 19:53 Mirosław Łukaszewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 20 kwiecień 2019 19:53 Mirosław Łukaszewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 20 kwiecień 2019 19:54 Mirosław Łukaszewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 20 kwiecień 2019 19:58 Mirosław Łukaszewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 20 kwiecień 2019 20:00 Mirosław Łukaszewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 20 kwiecień 2019 20:00 Mirosław Łukaszewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 20 kwiecień 2019 20:14 Mirosław Łukaszewski